Methode

            pop-talk

De kleine Zelfstandige maakt gebruik van POP-talk. 

POP-talk is een ondersteunende methode in de communicatie, door het gesprek in beeld te brengen met poppetjes ( bijv. playmobiel) en andere materialen ( emotie- )kleuren, vormen symbolische voorwerpen) . Beeldend materiaal helpt bij het bespreken van eigen werkelijkheid. Je kijkt er nm met een afstandje naar. Je bent als het ware toeschouwer en tegelijk actief betroken.             Hierdoor is het  een laagdrempelig methode  voor kinderen, maar ook voor volwassenen.                                                                       Er wordt een beeld gecreëerd van de situatie zoals het kind of volwassenen het ervaart. Het biedt zo een, vaak snelle, overzicht en een inzicht in die situatie.  

Het kind of volwassen kiest zelf een poppetje die hem of haar representeert. Dat is de basis van het gesprek. Afhankelijk van welke situatie besproken wordt, kunnen ook andere personen uitgebeeld worden en zo nodig gekleurde onderzetters of andere materialen toegevoegd. 

Door middel van vragen en antwoorden over de persoon en situatie die op tafel staat uitgebeeld, worden er informatie uitgewisseld, zonder dat daar er een oordeel aangegeven wordt.  Door de taal te verbeelden kom je dichterbij elkaar , waardoor iemand zich beter begrepen voelt. Daarnaast worden er oplossingen gezocht die bij de representant en die  bij de situatie past

Voorbeeld bij een groepsproces bso:
Kinderen ( leeftijd 10 jarige) hadden op de groep zichzelf geplaats op het veld, waar zichzelf het meest veilig voelen. Iedereen vertelde er iets over, over zichzelf en ervaring met de groep. Welke vrienden erbij horen , welke talenten ze bezitten of nog niet bezitten, maar ook wat er op de groep zich afspeelt.
 
Opvallend was bij  e
en kind die vertelde dat ze moeite had met een ander kind. Ik vertelde dit aan de leiding van de groep.  Dit wist de leiding niet. 

Het resultaat was dat het kind zich nu na pop-talk sessie, zich meer ging  uiten over deze situatie.. Het probleem begon nu  meer op te vallen bij leiding , maar ook bij de  ouders. Tegelijk ondervonden we dat het kernpunt van het verhaal eigenlijk voort kwam uit de relatie met broer. 
Daardoor werd ze individueel verder begeleid via pop-talk en werd sociale vaardigheid aan geleerd. De situatie werkte verdiepend.  We kwamen er zo samen achter dat ze de  vaardigheid en inzicht nog niet bezitten om er  op de juiste manier om mee om te gaan. De situatie hebben we letterlijk  geoefend, zodat het kind nu meer zelfvertrouwen heeft en zich weer veilig voelt in de groep en ook in gezin . 
Resultaat is dat het probleem nu niet meer speelt.  

copyright De kleine Zelfstandigen
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin