❈Tekeningen lezen❈

'De kleine Zelfstandigen' biedt ook de mogelijkheid om tekeningen te lezen en het kind of de jongvolwassene vanuit 't getekende te begrijpen. Met dit fenomeen heb ik jaren gewerkt en ik heb er positieve ervaringen mee.

Hoe het werkt: Beeldtaal of tekentaal heeft met gevoel en denken te maken, dus tekeningen en schilderijen zijn communicatie middelen. In beeldtaal of tekentaal worden emoties, ervaringen en wie we diep van binnen- en buiten zijn kenbaar gemaakt. Kinderen en jongvolwassenen spreken, uiten zich daarin nog sterker dan volwassenen. Met name wanneer ze de juiste woorden nog niet kennen/hebben om iets uit te leggen. Ook als er sprake is van een spraak- , taalprobleem of ontwikkelingsstoornis (denk bv. aan autisme, kinderen of jong volwassenen met een niet- aangeboren hersenletsel). Of wanneer het kind of jong volwassene geblokkeerd is, angsten of andere problemen heeft.

In hun tekeningen kunnen ze prijsgeven wat bij hen speelt in de emotionele-, cognitieve-, sociale- en lichamelijke ontwikkeling.

Hoe ik hiermee werk: De ouder(s)/verzorger(s), het kind of de jongvolwassene leveren mij zoveel mogelijk tekeningen aan. Dit mogen krabbeltjes, fantasiewereld tekeningen of tekeningen uit de werkelijkheid zijn. Alles is bruikbaar. Wel moeten de tekeningen zoveel mogelijk recent gemaakt zijn en de naam van de tekenaar moet hier opstaan. Heb je geen tekening dan ontvang je een opdracht van mij.

Dan volgt de analyse.

Een beeld is een geheel. Ik maak daar verbinding mee, door het geheel en details op papier waar te nemen; Ik kijk hoe een beeld is opgezet, hoeveel ruimte het op papier in neemt, ik kijk naar kleur, hoe de lijnen zijn getekend, binnen welke ontwikkelings- niveau het kind of de jongvolwassenen heeft getekend en ook wat ik mis in het geheel (vb. een poppetje zonder benen of hoofd). Van dit alles wat ik waarneem, maak ik een verslag.

Vervolgens plan ik samen met ouder(s)/verzorger(s) of de jongvolwassene een afspraak in, waarin we het verslag bespreken. Zo'n afspraak is eenmalig. Doormiddel van vragen te stellen, komen we tot een algeheel beeld van het kind of de jong volwassene, plus waar op dat moment zijn/haar behoeften liggen. 

Mijn ervaring hiermee is: dat het lezen van beeld- tekentaal een snelle manier is om iemand beter te leren begrijpen, om zo sneller begrip te kunnen tonen, waardoor je sneller tot een oplossing of de kern komt en daarnaar kunt handelen. 

Wanneer kun je 'tekening lezen' aanvragen? Wanneer je het idee hebt dat je jouw kind of jezelf als jongvolwassene niet goed begrijpt. Wanneer je beter wilt kunnen afstemmen op je kind. Wanneer je meer informatie van het kind wilt ontvangen bv. in een periode van rouw of scheiding of ander soort verlies of verandering. Als verdieping binnen het al lopende coaching traject, of binnen een hulpverleningstraject.

review tekening lezen: Jaren geleden, toen ik op een kruispunt in mijn leven zat, heeft Madelon een tekening van mij gelezen. Ik was verrast hoeveel ze zag, zonder dat ik haar van tevoren iets over mijn gedachten zoektocht had verteld.       

Nu waren het krabbels die ik haar gaf. Madelon weet op een concrete manier, zonder oordeel en invulling te vertellen wat ze ziet. Ze pushed je niet een kant op, ze reikt je iets aan. Haar verslag werkt(e) op mij door en heeft mij inzichten gegeven die ik in mijn leven kan integreren