❈Werkwijze ❈

                 ❈kinder coachspraktijk❈


Coaching: ''De kleine Zelfstandigen" legt het accent op positief oplossingsgericht werken. Het accent ligt dan niet bij het probleem en wat de oorzaken daarvan kunnen zijn, maar meer op de doelen; op wat ze zelf willen en kunnen bereiken, wat de talenten- of mogelijkheden zijn en wat het kind/jongvolwassene zelf daarvoor kan doen.  Het geloven in mogelijkheden is een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Dit zelf- Inzicht is daarbij een vorm van leren. Coaching is dus doelgericht en heeft een creatief proces. 

Samen en verbindend: coachpraktijk "De kleine Zelfstandigen" is gericht op kind/jongvolwassene, die staat in het hele proces centraal en bepaald daarin zijn of haar eigen tempo. Samenspraak, gehoord en gezien worden vind ik daarbij belangrijk. Wat ik mee wil geven is: dat je als persoon uniek bent, dat je zelf keuzes kunt maken en verantwoordelijkheden kunt dragen passend bij jou en de situatie. Dit maakt je een betrokken en gelukkiger mens/burger.                                                                                                                                                                      'Samen op ontdekkingstocht is mijn motto'` 

Waar coachspraktijk uw kind/jongvolwassene bij kan begeleiden: gevoel uit balans te zijn, moeite met emotie te uiten, (faal-) angstig zijn, boos/agressief, piekeren, somber, verlegen, druk in hoofd, concentratieproblemen, onzeker zijn, gepest worden, pesten, lichamelijke klachten (zonder medische oorzaak), omgaan met veranderingen, bijv: rouw en verlies, moeite met vrienden maken, moeite met keuze maken, niet naar school of bso willen. Dit zijn enkel voorbeelden.


Kennismakingsgesprek: Er wordt altijd gestart met een kort kennismakingsgesprek, deze is gratis. Dit kan bij u thuis zijn of bij een locatie bij u in de buurt bv. wijkcentrum/stip. Bij een kennismakingsgesprek zie ik graag de ouder(s)/verzorger(s) en het kind (onder de 18 jaar) en of de jongvolwassenen (alleen of met een ouder).

Intakegesprek: Afhankelijk van de situatie en de leeftijd neemt het kind deel aan het gesprek of krijgt het de gelegenheid om zelfstandig te spelen. In de intake wordt de situatie uitgevraagd en wordt gezamenlijk een coachvraag opgesteld. Tijdens het gesprek maak ik een inschatting van de benodigde aantal sessies en wordt er een overeenkomst opgesteld en ondertekend. Ouder-kind krijgen- of de jongvolwassene krijgt een schrift mee naar huis waarin een huiswerkopdracht staat, zodat er in de eigen omgeving direct en concreet aan de slag gegaan kan worden. Ook zullen er in het schrift terugkoppelingen geplaatst worden van de gevolgde sessie(s).   

Sessies: Gemiddeld genomen bestaat een coaching uit 6 sessies (zo nodig wordt in overleg het traject tussentijd uitgebreid of verminderd). Samen met het kind, jong volwassen en des gewenst ouder(s) en of verzorgers wordt een coachvraag opgesteld die leidend zal zijn bij verdere invulling van de coachsessies. De insteek van de sessie is allereerst bewustwording van de coachvraag waardoor inzichten en vaardigheden ontstaan. Essentieel voor succes van de sessies is dat men gemotiveerd is om aan de uitdaging te werken. Er wordt een actieve rol verwacht. Dit stimuleer ik door creatieve middelen in te zetten. Hierbij leg ik de nadruk op het proces in plaats van op het eindresultaat. Hierdoor leert men inzicht te krijgen in verschillende hulp strategieën, die helpend zijn.  Uit de creatieve opdracht(en) haal ik vervolgens informatie over het kind/jongvolwassene bijvoorbeeld het karakter, de gemoedstoestand van het kind. Met deze bevindingen ga ik het gesprek aan. Het is belangrijk dat het kind zichzelf verantwoordelijk voelt en met het juiste steuntje in de rug in staat is zelf tot oplossingen te komen.

De 3 belangrijke dingen wat tijdens de coaching helder wordt: 1. Weet welk uitdaging opgelost moet worden (bewust of onbewust) 2. Kind/jongvolwassenen kan de uitdaging zelf oplossen (met behulp van binnen en buiten) 3. Kind/jongvolwassenen weet hoe hij/zij het wil doen.         

Evaluatiemomenten: In het coachingstraject wordt er gebruik gemaakt van een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie.  Hierin worden de voortgang en eventuele knelpunten besproken. 

Follow up: Zes weken uiterlijk twee maanden na het eindevaluatiegesprek neem ik telefonisch contact op, dit  omdat het niet altijd gemakkelijk is om zelfstandig het aangeleerde vast te kunnen houden. Tijdens het gesprek kan ik de ouder of jongvolwassene nog even kort bijstaan en of adviseren indien nodig. Het is een extra- en kosteloze service.

Contact: Heb je andere vragen, wil je ergens meer informatie over? Neem dan contact met mij op via het contactformulier (zie contact).


 

copyright De kleine Zelfstandigen
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin